Richtlijn indienen wijzigingsvoorstellen

Er zijn verschillende soorten wijzigingsvoorstellen, met als doel:

1. Een (deel van) een artikel te schrappen

2. Een (deel van) een artikel te vervangen door andere tekst

3. Tekst toe te voegen aan een bestaand artikel

 

 

Je wilt een deel van een artikel of een artikel in zijn geheel schrappen

 

- Selecteer het punt in de tekst waar je tekst wil schrappen.

- Opties: Voor [tekst], na [tekst], tussen [tekst] [tekst]

- Vermeld bij Oude Tekst de regels die je wilt schrappen. Als het enkel de eerste of laatste zin van een punt betreft is het voldoende 'eerste zin' of 'laatste zin' te vermelden. Als je tekst wilt vervangen, kies dan de optie vervangen in plaats van schrappen. (zie volgende paragraaf)

- Kies bij 'actie': schrappen.

- Wil je een heel programmapunt schrappen, vermeld dan bij 'Oude Tekst': Hele tekst hoofdstuk ... programmapunt .... Het is dan niet nodig de tekst van het hele programmapunt in te voeren.

 

Je wilt tekst vervangen

 

- Selecteer het punt in de tekst waar je tekst wil vervangen.

- Opties: Voor [tekst], na [tekst], tussen [tekst] [tekst]

- Vermeld de regels die je wilt vervangen. Als het enkel de eerste of laatste zin van een punt betreft is het voldoende 'eerste zin' of 'laatste zin' te vermelden. Als je het hele programmapunt wilt vervangen vermeld dan 'Hele programmapunt X' bij 'Oude Tekst'. Je hoeft niet het hele programmapunt in te voeren. Je hoeft in dat geval ook geen voor/na/tussen te selecteren.

- Kies bij de 'actie': vervangen door.

- Vermeld bij 'Nieuwe Tekst' de vervangende tekst.

 

Je wilt tekst toevoegen aan een artikel

 

- Selecteer het programmapunt in de tekst waar je tekst aan wilt toevoegen.

- Opties: Voor [tekst], na [tekst], tussen [tekst] [tekst]

- Vermeld de regel waar de tekst ingevoegd moet worden. Wil je tekst tussen andere tekst toevoegen, vermeld dan de drie woorden voor het punt van invoegen en de drie woorden na het punt van invoegen, gescheiden door (...).

Als je de tekst na het hele punt in wil voeren, vermeld dan bij 'oude tekst' alleen: Hele programmapunt.

Het is niet nodig het hele punt in te voeren.

- Kies bij de beoogde handeling: toevoegen.

- Voer de tekst in die je voor/na/tussen het geselecteerde punt wil toevoegen