Feedbackronde verkiezingsprogramma Europees Parlement

Op 1 november is het verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement gedeeld. We vragen jou om input, in de vorm van wijzigingsvoorstellen. Hoe dat moet lees je op deze pagina.

 

Wijzigingsvoorstellen zijn anders dan amendementen.

 • Het indienen van wijzigingsvoorstellen is mogelijk van 1 november tot en met 18 november;
 • Een wijzigingsvoorstel is – net als een amendement - een precies, tekstueel alternatief voor de bestaande tekst;
 • Wijzigingsvoorstellen die na de deadline binnenkomen zullen niet in behandeling worden genomen;
 • Je mag als individueel lid wijzigingsvoorstellen doen.
 • Omdat we voor het verzamelen van wijzigingsvoorstellen een tool gebruiken die we ook voor de amendementenprocedure gebruiken, wordt op sommige plekken nog gesproken van amendementen (denk aan het webadres: amendementen.groenlinks.nl). Dit mag je negeren; het gaat hier om wijzigingsvoorstellen;
 • De programmacommissie heeft de mogelijkheid een wijzigingsvoorstel over te nemen, een alternatief door te voeren of het voorstel, beredeneerd, niet over te nemen.
 • Deze feedbackronde stelt de programmacommissie in staat al in een vroeg stadium input te verwerken. Er volgt een regulier amendemententraject van 8 december tot en met 6 januari.

 

De programmacommissie en het partijbestuur kijken uit naar je feedback!

 

Indienen wijzigingsvoorstellen
 

- Waarop kunnen wijzigingsvoorstellen worden ingediend?
Wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend op het concept verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement. Wijzigingsvoorstellen kunnen alleen worden ingediend voor specifieke beleidsvoorstellen, te vinden als genummerde artikelen in het concept verkiezingsprogramma. Je kunt het verkiezingsprogramma vinden als je ingelogd bent op deze pagina.

 

- Wie kunnen wijzigingsvoorstellen indienen?
Individuele leden mogen wijzigingsvoorstellen doen.

 

- Hoe kan ik wijzigingsvoorstellen indienen?
Om wijzigingsvoorstellen in te kunnen dienen moet eerst een account worden aangemaakt. Klik op 'nieuw account aanmaken' aan de linkerzijde van de pagina en vul alle benodigde gegevens in. Zodra  de gegevens door het Landelijk Bureau zijn goedgekeurd, ontvang je een mail met gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de website.

 

Ga nu naar 'Mijn wijzigingsvoorstellen' en klik op 'Wijzigingsvoorstel aanmaken '. Het formulier wijst zich verder vanzelf. Let op dat je zo precies mogelijk aangeeft op welke tekst je een wijzigingsvoorstel indient. Volg dus goed het pulldown menu. Ook is het belangrijk dat je aangeeft of er iets geschrapt, vervangen of toegevoegd wordt. Kijk voor de richtlijnen voor het indienen van wijzigingsvoorstellen op de pagina 'Richtlijnen indienen wijzigingsvoorstellen'.

Het kan zijn dat een ander al dezelfde wijziging heeft voorgesteld. Kijk altijd even bij 'Overzicht ingediende wijzigingsvoorstellen' of je geen dubbel werk verricht.

ls het wijzigingsvoorstel verzonden is verschijnt de melding dat het wijzigingsvoorstel succesvol is aangemaakt. Als dit niet het geval is dan wordt aangegeven met rode randen wat er nog ingevuld moet worden. Als het wijzigingsvoorstel is aangemaakt wordt het automatisch toegevoegd aan 'Mijn amendementen '. Hier kun je de ingediende wijzigingsvoorstellen nog t/m 18 november 23:59 uur bewerken of verwijderen.

 

LET OP: de aanmaak van een nieuw account moet door het Landelijk Bureau worden goedgekeurd. Wacht niet met deze stap tot de laatste dag. Maak op tijd een account aan!

 

Wat is de route die ingediende wijzigingsvoorstellen doorlopen?

 

Als je wijzigingsvoorstel is ingediend doorlopen we nog verschillende stadia.

 

 1. Sluiting indieningstermijn feedbackronde (18 november 2018)
 2. De programmacommissie buigt zich over de ingediende wijzigingsvoorstellen.
 3. Vaststelling programma door partijbestuur (uiterlijk 7 december 2018)
 4. Hierop volgt de amendementenprocedure (8 december tot en met 6 januari)
 5. Congres (16 februari)

 

Vragen?

 

Neem bij vragen over het indienen van wijzigingsvoorstellen contact met ons op via amendementen@groenlinks.nl.