Gebruikerslogin

De amendementenprocedure

Lees het conceptverkiezingsprogramma 'Voor Verandering' hier.

 

Leden van GroenLinks kunnen amendementen indienen op het conceptverkiezingsprogramma voor het Europees Parlement. Hoe dat moet lees je op deze pagina. Het indienen van amendementen is mogelijk van 7 december t/m 6 januari om 23.59 uur. Amendementen die na de deadline binnenkomen zullen niet in behandeling worden genomen.  

 

Indienen amendementen
 

Waarop kunnen amendementen worden ingediend?
* Amendementen kunnen worden ingediend op het verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement.
 

Wie kunnen amendementen indienen?
* Amendementen kunnen alleen worden ingediend door groepen van tenminste 25 leden. (Statuten artikel 7 lid 2). Let op: ook als werkgroep of afdeling moet je die 25 leden verzamelen, namens afdeling of werkgroep is niet meer voldoende. Je mag natuurlijk wel als "groepsnaam" de naam van de afdeling of werkgroep voeren.

 

Hoe kan ik amendementen indienen?
* Om amendementen in te kunnen dienen moet eerst een account worden aangemaakt. Klik op 'nieuw account aanmaken' aan de linkerzijde van de pagina en vul alle benodigde gegevens in. Als de gegevens door het Landelijk Bureau zijn goedgekeurd, ontvang je zo snel mogelijk per mail een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruik deze gegevens om in te loggen op de website.

 

De volgende stap is het aanmaken van één of meerdere groepen indieners. Een groep bestaat uit tenminste 25 GroenLinks-leden die samen het amendement indienen. Ben je de vertegenwoordiger van meerdere groepen indieners met verschillende samenstelling, dan moet je voor elke samenstelling een aparte groep aanmaken. Klik voor het aanmaken van de groep(en) op 'Mijn groepen' en vul alle benodigde gegevens in.

 

Na het aanmaken van je groepen kun je amendementen indienen. Ga daarvoor naar 'Mijn amendementen' en klik op 'Amendement aanmaken'. Het formulier wijst zich verder vanzelf. Kijk voor de richtlijnen voor het indienen van amendementen op de pagina 'Richtlijnen indienen amendementen'. Als het amendement verzonden is verschijnt de melding dat het amendement succesvol is aangemaakt. Als dit niet het geval is dan wordt aangegeven met rode randen wat er nog ingevuld moet worden. Als het amendement is aangemaakt wordt het automatisch toegevoegd aan 'Mijn amendementen'. Hier kun je de ingediende amendementen nog t/m 6 januari 23:59 uur bewerken of verwijderen.

 

LET OP: de aanmaak van een nieuw account moet door het Landelijk Bureau worden goedgekeurd. Wacht niet met deze stap tot de laatste dag. Maak op tijd een account aan!

 

Wat is de route die ingediende amendementen doorlopen?

 

Als je amendement is ingediend doorlopen we nog verschillende stadia tot aan het congres.

1) Sluiting indieningstermijn amendementen
2) Pre-advisering door het partijbestuur
3) Categorisering door het congrespresidium
4) Overzicht van alle amendementen naar alle indieners
5) Bundelingsdag
6) Definitieve advisering door het partijbestuur
7) Bepalen routing (volgorde van behandeling) door het congrespresidium
8) Alle definitieve amendementen met advisering en routing naar de indieners
9) Publicatie in de congreskrant
10) Congres

 

1) Sluiting indieningstermijn amendementen     

 

Amendementen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 januari 23.59 uur. 

 

2) Pre-advisering door de programmacommissie

 

Alle amendementen die op tijd zijn ingediend worden door de programmacommissie voorzien van een pre-advies. Dit heeft de vorm "Overnemen" of "Niet overnemen" en wordt voorzien van een motivatie. 

 

3) Categorisering door het congrespresidium

 

Het presidium zal vervolgens amendementen in zogenaamde categorieën indelen (zie ook HR Art. 4). Van deze indeling is het afhankelijk op welke manier een amendement verder wordt behandeld: 

 

Categorie 1: wordt niet besproken op het congres, maar afhankelijk van het preadvies wel of niet overgenomen. Dit zijn kleine wijzigingen, vaak van redactionele aard of een goede aanvulling in een opsomming. 

 

Categorie 2: overige amendementen. Deze amendementen worden op het congres besproken en erna in stemming gebracht.

4) Overzicht van amendementen naar alle indieners op 18 januari

 

Het overzicht met de ingediende amendementen inclusief het pre-advies en de categorisering wordt op 18 januari per mail verstuurd naar alle indieners van amendementen en diegenen die zijn aangemeld voor de bundelingsdag. Je kunt dan ook zien hoe jouw amendementen zijn gepre-adviseerd en gecategoriseerd.

 

Op de4ze site kun je alle amendementen zien die al zijn ingediend door de diverse groepen (Overzicht ingediende amendementen). Het kan zijn dat een andere groep al een amendement heeft ingediend die gelijk is of sterk lijkt op jouw voorgenomen amendement. Kijk even of dit het geval is. Als dit zo is kan je per mail contact opnemen met de groep die het amendement al heeft ingediend om het amendement mede in te dienen of om te kijken of jullie tot een gezamenlijke formulering kunnen komen. Het kan dus ook zijn dat met jou, als indiener van de amendementen, contact wordt opgenomen door de indiener van een andere groep. Zet, als twee groepen tot overeenstemming zijn gekomen, de naam van de mede-indienende groep (of groepen) onder de tekst van het amendement.

 

5) Bundelingsdag op 19 januari

 

Op de bundelingsdag op 19 januari overleggen alle indieners van amendementen (of hun vertegenwoordigers) met het partijbestuur/programmacommissie over de door hen ingediende amendementen. Lees hier meer over het doel van de bundelingsdag.

 

LET OP: deelname aan de bundelingsdag is verplicht voor tenminste één vertegenwoordiger per groep. Geef de vertegenwoordiger(s) van je groep tijdens de amendementendag door via dit formulier!

 

6) Definitieve advisering door het partijbestuur

 

Als er amendementen zijn samengevoegd of gewijzigd wordt er een nieuw/aangepast advies van het partijbestuur over uitgebracht.  

 

7) Bepalen routing (volgorde van behandeling) door het congrespresidium

 

Het congrespresidium bepaalt vervolgens in welke volgorde de amendementen op het congres in stemming moeten komen. Daarbij wegen zij af wat de meest logische volgorde is (objectief t.o.v. de inhoud). Het kan voorkomen dat als op een bepaald punt één amendement wordt aangenomen, een ander niet meer in stemming komt; als er bijvoorbeeld een amendement om punt x geheel te schrappen wordt aangenomen is erna een amendement om in datzelfde (net geschrapte) punt een woord toe te voegen of te wijzigen zinloos geworden. In het definitieve document met alle amendementen zie je dit terug onderaan de amendementsteksten (bijvoorbeeld: "indien aangenomen verder met amendement nummer...") 

 

8) Alle definitieve amendementen met advisering en routing naar de indieners

 

In de periode tussen de bundelingsdag en het moment van aanleveren van de stukken voor de congreskrant worden alle wijzigingen doorgevoerd, alle definitieve adviezen verwerkt en wordt de routing geïmplementeerd. Als dat klaar is krijgen alle indieners het hele document zoals het ook in de congreskrant komt. Indieners krijgen het document rond 31 januari.

 

9) Publicatie in de congreskrant

 

Op 2 februari wordt de congreskrant gepubliceerd, dit gebeurt online.

 

10) Congres

 

Het congres zal plaatsvinden op zaterdag 16 februari. Meer informatie over praktische zaken wordt gepubliceerd op congres.groenlinks.nl. Tijdens het congres zal gestemd worden over de amendementen (categorie 2) en zal het (geamendeerde) stuk 'Verkiezingsprogramma Europees Parlement' definitief worden vastgesteld.

 

Vragen?

 

Neem bij vragen over het indienen van amendementen contact met ons op via amendementen@groenlinks.nl.